Návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020

12.02.2015 12:41

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo k připomínkám návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025). Jedná se o obecný dokument, na který budou navazovat dílčí koncepce či strategie pro dílčí oblasti, například knihovny, muzea apod. Práce na nové koncepci rozvoje knihoven budou zahájeny v dubnu 2015. V textu jsou žlutě označeny části, které se týkají knihoven, paměťových institucí, digitalizace a autorských práv. 

Pokud máte nějaké náměty, prosíme o jejich zaslání nejpozději do 20.2.2015 na adresu  vit.richter@nkp.cz