Ústřední knihovnická rada

Ústřední knihovnická rada České republiky (dále jen "rada") je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

Novinky

Návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020

12.02.2015 12:41
Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo k připomínkám návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025). Jedná se o obecný dokument, na který budou navazovat dílčí koncepce či strategie pro dílčí oblasti, například knihovny, muzea apod. Práce na nové koncepci rozvoje knihoven...