Adresář členů ÚKR ČR

PhDr. Helena Bouzková
ředitelka Národní lékařské knihovny
e-mail: bouzkova@nlk.anet.cz

Ing. Aleš Brožek
ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
e-mail: brozek@svkul.cz

PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše, přísp. org.
E-mail: friedlova@kfbz.cz

Mgr. Tomáš Gec
vedoucí informačního střediska Fakulty sociálních věd UK
e-mail: tomas.gec@fsv.cuni.cz

Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka Městské knihovny Kutná Hora
e-mail: sefova@knihovna-kh.cz

PhDr. Šárka Kašpárková
ředitelka Knihovny Kroměřížska
e-mail: kasparko@knihkm.cz

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny
e-mail: Tomas.Kubicek@mzk.cz

Ing. Martin Lhoták
ředitel Knihovny Akademie věd ČR
e-mail: lhotak@lib.cas.cz

Ing. Libuše Nivnická 
ředitelka Knihovny J. Mahena Brno
E-mail: nivnicka@kjm.cz

PhDr. Richard Papík, Ph.D.
ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
E-mail: richard.papik@ff.cuni.cz

Ing. Lea Prchalová
ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, přísp. organizace, předsedkyně SDRUK
e-mail: prchalova@svkos.cz

PhDr. Vít Richter
ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, výkonný tajemník SKIP
e-mail: vit.richter@nkp.cz

Bohdan Roule
ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé
e-mail: roule@ktn.cz

RNDr. Tomáš Řehák
ředitel Městské knihovny v Praze
E-mail: reditel@mlp.cz

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
ředitel Knihovny Národního muzea
e-mail: martin.sekera@nm.cz

PhDr. Karel Sosna
ředitel Parlamentní knihovny
E-mail: sosna@psp.cz

Ing. Martin Svoboda
ředitel Národní technické knihovny
e-mail: martin.svoboda@techlib.cz

Ing. Věra Svobodová
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendlova univerzita v Brně
e-mail: svobodov@mendelu.cz

06.09.2012 - Vít Richter

Kontaktujte nás