Ústřední knihovnická rada

Ústřední knihovnická rada České republiky (dále jen "rada") je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.