Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven (.doc)

 Projekty, doporučení, zprávy, průzkumy

Dotační program Ministerstva kultury ČR