Adresář členů ÚKR ČR

Předseda

PhDr. Vít Richter
ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, výkonný tajemník SKIP
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně

Ing. Libuše Nivnická
ředitelka Knihovny J. Mahena Brno
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Tajemnice

Mgr. Blanka Skučková
Vedoucí oddělení literatury a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

Členové

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka, předsedkyně Knihovnické komise AMG
E-mail: behalova@mjh.cz

PhDr. Helena Bouzková
ředitelka Národní lékařské knihovny
E-mail:   bouzkova@nlk.cz 

Mgr. Tomáš Foltýn
Národní knihovna ČR, ředitel odboru správy fondů
E-mail: Tomas.Foltyn@nkp.cz

Mgr. Ivo Kareš
ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
E-mail: kares@cbvk.cz

Mgr. Tomáš Gec
vedoucí informačního střediska Fakulty sociálních věd UK
E-mail: tomas.gec@fsv.cuni.cz

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR, vedoucí oddělení vzdělávání, předseda SKIP
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

PhDr. Hanuš Hemola
Národní knihovna ČR, náměstek ředitele
E-mail: hanus.hemola@nkp.cz

Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka Městské knihovny Kutná Hora
E-mail: sefova@knihovna-kh.cz

PhDr. Šárka Kašpárková
ředitelka Knihovny Kroměřížska
E-mail: kasparko@knihkm.cz

Bc. Radomíra Kodetová
ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích
e-mail: r.kodetova@knihovna-pardubice.cz

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny
e-mail: Tomas.Kubicek@mzk.cz

PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, předsedkyně AKVŠ
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Ing. Martin Lhoták
Knihovna Akademie věd ČR, vedoucí Odboru informačních technologií a digitalizace
E-mail: lhotak@lib.cas.cz

PhDr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
E-mail: pmazacov@phil.muni.cz

Bohdan Roule
ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
E-mail: roule@ktn.cz

RNDr. Tomáš Řehák
ředitel Městské knihovny v  Praze, předseda SDRUK
E-mail: reditel@mlp.cz

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
ředitel Knihovny Národního muzea
E-mail: martin.sekera@nm.cz

Ing. Martin Svoboda
ředitel Národní technické knihovny
E-mail: martin.svoboda@techlib.cz

Mgr. Eva Svobodová
ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
E-mail: eva.svobodova@svkhk.cz

Ing. Věra Svobodová
vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendlova univerzita v Brně
E-mail: svobodov@mendelu.cz

Ing. Magdaléna Vecková
Ředitelka Knihovny AV ČR
E-mail: veckova@knav.cz

Ing. Petr Žabička
Moravská zemská knihovna, náměstek ředitele
E-mail: zabak@mzk.cz

Kontaktujte nás