Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 - 2020

  • Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (.docx.pdf)
  • Usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.11.2016 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (.p df)
  • The Strategy for the Development of Libraries in the Czech Republic for 2017–2020 (.pdf)
  • Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020 (.docx, .pdf)
  • Plnění opatření Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (.pdf)

Schválené dokumenty a doporučení

Pro inspiraci