Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 - 2020

  • Podpora trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů (.p df)
  • KNIHOVNY 2020 - Globální i lokální projekty a trendy - Od obecní knihovny po centrální portál (.pdf, alternativní umístění)
  • Usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23.11.2016 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (.p df)
  • Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (.docx, .p df)
  • The Strategy for the Development of Libraries in the Czech Republic for 2017–2020 (.pdf)
  • Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020 (.docx, .pdf)
  • Plnění opatření Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015 (.docx, .pdf)

Schválené dokumenty a doporučení

Pro inspiraci